این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه : شرکت کنندگان نیازمند اسکان
طبق هماهنگی صورت گرفته با مجموعه فرهنگی تفریحی شهید کاظمی نجف آباد(وابسته به سپاه)، شرکت کنندگان محترم در همایش که نیاز به اسکان دارند، می توانند در روزهای جمعه 14 و شنبه 15 اسفند در صورت نیاز به اسکان، به این مجموعه که در نجف آباد واقع شده و بعد مسافت کمی نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد محل برگزاری همایش دارد، مراجعه نمایند. هزینه هتل شبی 90000 تومان است، که طبق توافق صورت گرفته با تخفیف ویژه شبی 60000 تومان می باشد. جهت آگاهی از قیمت منو غذا عدد 10 را به شماره 10000023 پیامک نمایید. تلفن مجموعه: 03142666013 و داخلی 104 رزرو هتل می باشد. لازم به ذکر است که دبیرخانه همایش مجموعه فوق را پیشنهاد داده و تعهدی در قبال اسکان معرفی شدگان و ارائه سرویس و تسهیلات ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این مجموعه به نشانی http://sardarkazemi.com/ مراجعه فرمایید.

  
اطلاعیه ویژه : نویسندگان مقالات
فهرست مقالات منتخب جلد اول مجموعه مقالات همایش ملی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیت مدنی» به ترتیب نام خانوادگی نویسنده اول، که در سایت CIVILICA نمایه شده و در کتاب مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهد رسید. فهرست مقالات منتخب جلد اول مجموعه مقالات همایش ملی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیت مدنی» به ترتیب نام خانوادگی نویسنده اول 1- بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه¬ها / دکتر مسعود احمدی افزادی و راضیه معافی 2- ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از سواستفاده از دستگاه‌های کارت¬خوان بر مبنای اصول فقهی / دکتر گودرز افتخار جهرمی و محمدرضا نامجویان – همراه با ارائه 3- مسئولیت مدنی قضات در فقه مقارن / دکتر علیرضا انتظاری نجف¬آبادی و غلامرضا جلالی 4- مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران / دکتر بهرام تقی¬پور و امیر حسینی جلیلیان 5- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ورزشکاران از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران / دکتر احمدرضا توکلی و علی¬اکبر محمدزاده 6- توجه به مصلحت و تشخیص عدم ضرورت در دعاوی جراحی زیبایي، عامل انقلاب نوع تعهد پزشک / دکتر سید¬پدرام خندانی و سحر لله خانی 7- پذیرش مراتب تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران و بررسی آثار مترتب بر آن / دکتر عبدالرسول دیانی و منصور عشق¬پور- همراه با ارائه 8- مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری / شوکت شایسته 9- مسئولیت مدنی ابزار سیاست درونی کـردن هـزینه‌های خارجی ناشی از تخریب زیست محیطی / دکتر مهدی صالحی و ام¬البنین اله¬مرادی 10- مسئولیت مدنی و قاعده احسان / سید¬حسین طباطبائی 11- ضمان حکومت در قبال سقوط ارزش پول / احمد عابدینی و زهرا مهرابی 12- مسئولیت پزشک در فقه مقارن و حقوق ایران / دکتر سید¬محمود علوی و حامد رستمی نجف¬آبادی 13- مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال نیروهای مسلح و اعمال نظامی / مهدی فرزانه و مجتبی فرزانه 14- شرط عدم مسئوليت مدنی در بانك¬ها / دکتر عباس کریمی و یاسر مرادی- همراه با ارائه 15- بررسی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه / سیده شیما محمدیان 16- خلاف اصل بودن مسئولیت نیابتی در ترازوی نقد / دکتر سیدمحمدهادی مهدوی و ماندانا صباغ 17- تحلیلی انتقادی بر مبنای جدید مسئولیت پزشک در حقوق ایران / دکتر حسن نجفی¬اصل 18- جایگاه اصل منع دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران / دکتر داود نصیران 19- بررسی مسئولیت مدنی رسانه¬های همگانی در تبلیغات بازرگانی مبتنی بر قاعده غرور / ندا نیکنامی و بنت¬الهدی نیکنامی 20- نقش نوع تعهدات قراردادی در بیان مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه/ دکتر علیرضا یزدانیان- همراه با ارائه 21- مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک در ایران وکنوانسیون¬های بین¬المللی / دکتر علیرضا یزدانیان و فرناز باطنی 22- تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی / علی یوسفی

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر