این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

 

 

1-   نام و عنوان کامل همایش به زبان فارسی: فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیت مدنی

 

 

2-   نام و عنوان کامل همایش به زبان انگلیسی: dynamic jurisprudence,a new attitude toward tort

 

3-   تاریخ همایش: 15 اسفندماه94

 

4-   تاریخ پایان ارسال مقالات: 15 بهمن­ماه94

 

5-   عنوان اختصاری همایش: فقه پویا

 

6-   نام دیبر همایش: دبیر علمی: دکتر علیرضا یزدانیان - دبیر اجرایی: دکتر حامد رستمی

7-   نام و ایمیل مدیر سایتlaw94@iaun.ac.ir