این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی


پیش نشست همایش ملّی«فقه پویا؛رویکرد نوین در مسئولیت مدنی»


سخنرانی و پرسش و پاسخ:
جناب آقای دکتر  محمد حسین زارعی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
موضوع:« مسئولیت مدنی دولت»
جناب آقای دکتر هیبت اللّه نژندی منش(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
موضوع:« مسئولیت بین المللی   دولت»
تاریخ برگزاری:28/11/1394ساعت9 الی 12
مکان : سالن اجتماعات دانشکده ادیبات و علوم انسانی
*  به شرکت کنندگان در جلسه گواهی حضور اعطا خواهد شد.
* جهت ثبت نام به دبیرخانه همایش ملّی «فقه پویا؛رویکرد نوین در مسئولیت مدنی»واقع در دانشکده حقوق،الهیات و معارف اسلامی ،طبقه اول،دفتر شماره48 مراجعه بفرمایید. (ظرفیت محدود )
یا با شماره تلفن 03142292799تماس حاصل فرمایید.     
کارگاه آموزشی
( کارگاه برگزار شد )
 
 
موضوع: «مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار»
تاریخ برگزاری: 1394/11/25 ساعت 15 الی 18
استاد: آقای دکتر داود نصیران (استادیار دانشگاه)
استاد: آقای دکتر محسن شکرچی زاده (استادیار دانشگاه و ریاست دانشکده حقوق)
  * به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور اعطا خواهد شد.
* حضور در کارگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه توصیه می گردد .
* جهت ثبت نام به دبیرخانه
همایش ملّی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی» واقع در دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، طبقه اول، دفتر شماره 48 مراجعه فرمایید ، یا با ثبت نام در سایت همایش و مراجعه به کنترل پنل کاربران اقدام به ثبت نام در کارگاه نمایید .
تلفن رزرو ثبت نام :03142292799
هزینه ثبت نام : 20 هزار تومان

                                     


کارگاه آموزشی
( کارگاه برگزار شد )

موضوع: «مسئولیّت مدنی ناشی از عمل غیر و تحولات آن در حقوق فرانسه»
تاریخ برگزاری: 1394/10/27 ساعت 15 الی 18
استاد: آقای دکتر علیرضا یزدانیان (دانشیار دانشگاه)
با حضور آقای دکتر محسن شکرچی زاده و آقای دکتر حامد رستمی
* به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور اعطا خواهد شد.
* حضور در کارگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه توصیه می گردد .
* جهت ثبت نام به دبیرخانه
همایش ملّی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی» واقع در دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، طبقه اول، دفتر شماره 48 مراجعه فرمایید ، یا با ثبت نام در سایت همایش و مراجعه به کنترل پنل کاربران اقدام به ثبت نام در کارگاه نمایید .
تلفن رزرو ثبت نام :03142292799
هزینه ثبت نام : 20 هزار تومان
 
 
 
کادر اجرایی و ثبت نام کارگاه ها: نوید تقدس لقب - سعید محسنی مقدم - عیسی عرب زاده