این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه شرکت در همایش
.: هزینه شرکت در همایش

 هزینه شرکت و ارائه مقاله در همایشنحوه
پرداخت هزینه :

1 - بعد از ارزیابی و اعلام پذیرفته شدن مقالات هزینه پرداخت گردد.

2 - با حضور در یکی از شعب بانک ملی اقدام به واریز هزینه ثبت نام در همایش نمایید.

3 - مجددا وارد پنل کاربري شخصی خود شده و از طریق منوي "ارسال فیش" تصویر فیش واریزي و شماره پیگیري را طبق فرمت هاي خواسته شده ارسال نمایید.

4 - گواهی حضور در همایش به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

5 - اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه نجف آباد از پرداخت هزینه ارائه مقاله و شرکت در همایش معاف هستند .

مشخصات حساب پرداخت هزینه همایش

 

شماره حساب  0216236554001:  

نام بانک : ملی

نام صاحب حساب : درآمدهاي متفرقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دبیر خانه همایش ملی فقه پویا