این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

درج خبر همایش در پایگاه اطلاع رسانی حوزه

خبر همایش مورد توجه پایگاه اطلاع رسانی حوزه قرار گرفته و در لینک ذیل درج گردیده است:
http://www.hawzah.net/fa/News/View/100904/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8Cبازگشت1394/12/02
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !