این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سامانه ارسال مقاله جهت تکمیل و ارسال مقاله روز جمعه 30 بهمن ماه تا ساعت 24 جهت اصلاح و ارسال مقاله باز است.

نظر به درخواست و تماس های مکرر علاقه مندان با دبیرخانه همایش، سامانه ارسال مقاله جهت تکمیل و ارسال مقاله روز جمعه 30 بهمن ماه تا ساعت 24 جهت اصلاح و ارسال مقاله باز است.بازگشت1394/11/29
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !